Truyền thông & Sự kiện
0904113123

Thu âm – Sáng tác

[gap]

[button text=”CUNG CẤP NHÂN SỰ THU ÂM – SÁNG TÁC” color=”alert” style=”outline” size=”larger” radius=”83″ depth_hover=”1″ expand=”true” link=”https://anmedia.vn/thu-am-sang-tac/”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”5798″ depth=”5″ link=”https://anmedia.vn/cung-cap-tiec-teabreak-tiec-tra/”]

Thu âm chuyên nghiệp

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”5804″ depth=”5″ link=”https://anmedia.vn/cho-thue-thiet-bi-trang-tri-tiec-teabreak/”]

Thu âm bán chuyên

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”5799″ depth=”5″ link=”https://anmedia.vn/cho-thue-thiet-bi-trang-tri-tiec-teabreak/”]

Sáng tác ca khúc công ty

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]

0986.934.916
0904.113.123