FORGOT YOUR DETAILS?

BẠN ĐANG Ở: TRANG CHỦ Hướng dẫn

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

Mô tả: Giới thiệu các công cụ làm việc cho tất cả phòng ban để hỗ trợ làm việc một cách nhanh, hiệu quả và tối ưu nhất Người hướng dẫn: Phạm Ngọc Tuân (Tuan Brands) –  Multimedia Design Leader Nội dung: 1. SKYPE: – Chức năng: Tạo ra công cụ tương tác trao đổi Online,

TOP